Statisztikák

A Magyar Iskola 2020. január 1. és 2020. december 31. között végzett összes elégedettségmérési adatának átlagai ezek voltak:

elégedettség a képzések oktatóival
9,59
elégedettség a képzésekhez biztosított tananyagok színvonalával
9,30
Lemorzsolódás (%):
9,0%
elégedettség a hallgató tudásának ellenőrzésre alkalmazott módszerekkel
9,10
Vizsgasikeresség (%):
98%
elégedettség a képzés megszervezésével
9,19
elégedettség a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel
9,00
elégedettség az ügyfélszolgálattal
9,31
elégedettség a képzéssel összességében
9,31
Magyar mint idegen nyelvből: 9,00
Magyar mint idegen nyelvből:
9,28
Elégedettség éves összmutatója:
9,28/10