Minőségpolitika

A) A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

Az intézmény vezetésének elsődleges célja az intézmény szakmai és jogszabályi irányelveken nyugvó sikeres működése, valamint a képzettek, a munkatársak és a partnerek kölcsönös előnyökre épülő, minél teljesebb megelégedettségének elérése.

Az intézmény korszerű szakmódszertani és pedagógiai alapelveken nyugvó, a mai kor elvárásainak megfelelő eszközökkel és módszerekkel, átlátható és strukturált rendszerben fejleszti a képzésben résztvevők idegen nyelvi kompetenciáit. Az intézmény folyamatosan törekszik a képzés területén végzett szolgáltatásainak adatokon és visszajelzéseken alapuló javítására és fejlesztésére és beépíti a PDCA elv érvényesítése szerinti minőségszemléletet a teljes vállalati stratégiába.

Az intézmény felelősséget vállal azért, hogy olyan értékeket közvetítsen, melyek a célzott kompetencia-fejlesztésen túlmenően a résztvevők személyiségére, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

Az intézmény betartja az egyenlő bánásmód elvét, vagyis tartózkodik az intézmény alkalmazottainak vagy a képzésben résztvevők fogyatékosságához, életkorához, szexuális irányultságához, vallásához vagy meggyőződéséhez kapcsolódó hátrányos megkülönbözetéstől.

B)      Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége:

Minőségbiztosítási rendszerünk a képzési intézményen belül teljes elkötelezettséget kíván a minőségbiztosítás iránt. A vezetőség aktív részvétele a minőségirányításban párosul az adminisztrációs és az oktató munkatársak minőségfejlesztési folyamatokba való bevonásával és a jó példák elismerésével.

 

Az intézmény vezetősége biztosítja, hogy minden alkalmazott megismerje az intézmény minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer alapvető céljait, felépítését és működési előírásait és elvárja, hogy azt az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai napi gyakorlatként a személyes felelősségnek megfelelően alkalmazzák.

C)      A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába:

A vezetés mindenkori feladata és felelőssége a képzés minőségének növelése érdekében a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztésén túl a képzés feltételeinek adatokon és visszajelzéseken alapuló folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a vezetés a képzésben résztvevők és a partnerek visszajelzései alapján és a munkatársak bevonásával tűzi ki a jogszabályban előírt területeken a minőségcélokat.

D)     A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja:

Az intézmény vezetése munkatársai részére ismerteti és partnerei részére nyilvánosságra hozza az intézmény minőségpolitikai nyilatkozatát, folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitika megvalósítását, azt szükség esetén a PDCA elv érvényesítése mellett felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.

Dátum: 2017.01.15.

Az Áfát a feltüntetett árak tartalmazzák. / VAT is included in the indicated price.

Hungarian Language School

 

Established in 1991. Our mission is to encourage Hungarian language development through immersion and to expand the horizons of our students and clients, to inspire their future.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon

ADDRESS

Hungarian Language School

Bródy Sándor utca 4, 1088

Budapest, Hungary
 

Tel. (+361) 266-26-17

e-mail: info@hlschool.hu

OFFICE HOURS

 

Monday - Thursday 10:00-15:00
 

 

© 2018 All rights reserved to Hungarian Language School.

Nyilvántartási szám: B/2020/000830
Adószám: 21559499-2-42