Képzési Tájékoztató

Tisztelt Résztvevő!

 

A Magyar C2 1 1 123 - C2 szint általános nyelvi (Nyilvántartásba vételi száma: E-001542/2016/C001) képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást:

 

A képzés célja: Külföldiek magyar nyelvi készségeinek, kommunikatív kompetenciájának megalapozása és  fejlesztése (szóban és írásban egyaránt),a  Közös Európai Referenciakeret nyelvi szintjeihez igazodva,  a tanulók élethelyzeti sajátosságaik, életkoruk, érdeklődésük, ismereteik figyelembe vételével.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő képes legyen a tananyagegység során meghatározott és elsajátított ismereteket - nyelvtani szerkezeteket, szókincset és témaköröket – készségeket, képességeket, az adott KER nyelvi szintnek vagy nyelvi képzettségi szintnek, valamint kommunikációs- és civilizációs céloknak megfelelően alkalmazni, illetve azokat a mindennapi életben és munkája, tanulmányai során előforduló helyzetekben felhasználni.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele (a követelmények alapján):

 

KER A1 szinten

Az első modulba (A1.1) való bekapcsolódás feltétele a programra való jelentkezés mellett az alapvető írás‐, olvasás‐, és beszédkészség, amelynek mérése, és dokumentálása a felnőttképzési szerződés értelmezése és aláírása által történik, amely megfelelően és teljes körűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.

A képzés első  tananyag  egységébe  (A1.1.)  teljesen  kezdők  is  bekapcsolódhatnak,  így nyelvi előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy a jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon.

A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%‐os megléte.  Ezt a jelentkező vagy  az  előző  tananyagegység  során  megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

KER A2 szinten

Az     adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

KER B1 szinten

Az adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

 

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi , államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

KER B2 szinten

Az     adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi , államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

KER C1 szinten

Az     adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta. Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi , államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

KER C2 szinten

Az     adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

 

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi , államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

 

A részvétel feltételei:

Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni. A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

 

A képzés helyszíne:

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 4.

Vizsgával kapcsolatos információk:

Számonkérések tartalma

A számonkérés tartalmilag a képzés során tananyagegységenként elsajátítandó ismeretanyagot öleli fel.

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga

Megszerezhető minősítések: Megfelelt / Nem megfelelt

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

  • 0-59%: nem megfelelt

  • 60-100%: megfelelt

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

Nyelvi képzésen való részvétel igazolása: A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – Igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a modul óraszámának 20%‐át, és nem teljesítette a képzési programban meghatározott modult záró vizsga követelményeit. Az igazolás átvételét a képzésben résztvevő aláírásával igazolja.

 

 

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: A hiányzás nem haladja meg a képzés összes óraszámának maximum 20 %-át.

 

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások: Előzetes tudásszint felmérés. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

 

A képzési program megtekinthető: Magyar Iskola Kft.

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 4.

 

A képzési program szervezője:

Formanek Dániel +36-1-266-2617

 

Jelentkezés határideje:

A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti utolsó csütörtökön.

 

Érdeklődni lehet:

Magyar Iskola Kft.

info@hlschool.hu

+36-1-266-26-17

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 4.

Hétfő, szerda: 10.00 – 19.00

Csütörtök: 10.00 – 14.00