Statisztikák

A z 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján  rendszeresen  közzéteszi  a  képzési  tevékenységére  vonatkozó  naprakész,  objektív mennyiségi és minőségi információkat.
 

A Magyar Iskola 2017. január 1. és 2017. december 31. között végzett összes elégedettségmérési adatának átlagai ezek voltak:elégedettség a képzések oktatóival 9,68
elégedettség a képzésekhez biztosított tananyagok színvonalával 8,96
elégedettség az ellenőrzésre alkalmazott módszerekkel 9,37
elégedettség az infrastrukturális feltételekkel 8,80
elégedettség a képzés megszervezésével 9,23
elégedettség az ügyfélszolgálattal 9,43
elégedettség a képzéssel összességében 9,54

 

Magyar mint idegen nyelvből: 9,29

 

 A képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok elemzése (éves átlag)

Lemorzsolódás (%): 17,5%
Vizsgasikeresség (%): 100%
Elégedettség éves összmutatója: 9,29/10