Délelőtti tanfolyamok

Az oktatás hétfőn, szerdán és csütörtökön történik 10.00 és 12.30 között, 15 perces szünettel az intenzív tanfolyamon illetve hétfőtől csütörtökig 10.00 és 13.30 között, 30 perces szünettel a szuper-intenzív tanfolyamon. A kurzusok a tanév során folyamatosan indulnak kezdő szinttől a haladóig.

A Hungarian Language School tanfolyamain a mindennapi életben használatos szavak és kifejezések mellett a fontos nyelvtani szerkezeteket is tanítjuk. Arányosan fejlesztjük a beszéd-, értés-, írás- és olvasási készséget.

Az órákon felkészítjük diákjainkat olyan mindennapi helyzetekre, melyekkel magyarországi tartózkodásuk során találkoznak.

Iskolánkban magasan kvalifikált, nyelveket beszélő, a magyar, mint idegen nyelv tanítására speciálisan felkészült tanárok tanítanak.

A csoportos oktatást gondos írásbeli és szóbeli szintfelmérés előzi meg.

A haladó szintű tanfolyamokra előzetes ingyenes szintfelmérés alapján, illetve a HLS-ben korábban szerzett bizonyítvány bemutatásával lehet jelentkezni. A tanfolyamok folyamatosan indulnak kezdőtől haladó szintig.

Tanfolyami díjak és kedvezmények